Kalendář akcí

Bohrovo pojetí jazyka

28.11.2015 11:13
PROBĚHLO: Kolokvium "Jazyk a fyzika". Akademické konferenční centrum Filosofického ústavu AV ČR, 30. 11. 2015. Jeden z příspěvků - Filip Grygar: Bohrovo pojetí jazyka.

Přednáška F. Grygara v Niels Bohr Institute

19.08.2015 14:25
PROBĚHLO. Přednáška Filipa Grygara v Bohrově Institutu 21. září 2015: Bohr's framework of complementarity in the light of  Husserl's and Heidegger's phenomenology. Více viz  www.nbarchive.dk/nba_calendar/2015/filip_grygar/

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

22.06.2015 14:30
PROBĚHLO. Udělení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014 Filipu Grygarovi za knihu „Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie“ na zámku v Lužanech. Více viz www.hlavkovanadace.cz/cena_2015.php

Existuje objektivní realita?

14.04.2015 15:00
PROBĚHLO. Katedra filosofie ve spolupráci se studenty Universitas zve na přednášku z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd: Existuje objektivní realita? aneb Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám. Přednáší Mgr. Filip Grygar, Ph.D. (KF FF UPa), a Bc. Patrik Čermák...

Zvané přednášky o Bohrovi na různé téma

26.02.2015 13:00
PROBĚHLO. F. Grygar: 26.2. Pro studenty a učitelé středních škol - Železný Brod; 13.3. na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřFUK; 30.3. na katedře filosofie FF Západočeské univerzity.

Vyšla první kniha o N. Bohrovi v češtině

12.01.2015 16:30
PROBĚHLO. F. Grygar: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Součástí knihy je 6 překladů textů N. Bohra k biologické problematice. Vybrané ukázky z knihy viz obal knihy na úvodní stránce nebo...

Filosofické předpoklady přírodních věd

18.12.2014 10:00
PROBĚHLO Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zvou středoškolské studenty a jejich učitele na přednášky z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd. Více viz Port ál mladých výzkumníků.  

PROBĚHLO

16.10.2014 10:00
Přednáška Filipa Grygara „Niels Bohr známý a neznámý“ v Centru pro teoretická studia v Praze, dne 16. 10. 2014 od 10 hodin. V přednášce si nejprve připomeneme obecně známé informace o Bohrově vědeckém životě a jeho filosofii vědy. Ukážeme si, že některé z nich, předávané z generace na generaci,...

PROBĚHLO

27.03.2014 17:00
Přednáška Filipa Grygara „Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení“ dne 27. března 2014 od 17 hodin v posluchárně A3 Univerzity Pardubice. Přednáška byla doplněna projekcí dánského dokumentárního filmu Niels Bohr (režie Jens Henriksen, 1952, délka 20 min., české...

PROBĚHLO

24.09.2013 09:00
Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra - Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla (Divadlo 29, ul. Sv. Anežky České, Pardubice) Více informací v sekci Konference.
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>