Kalendář akcí

KONFERENCE 2. srpna 2019 UPCE

03.07.2019 18:19
Zveme kohokoliv na konferenci, 2. srpna, Univerzita Pardubice. Speciálním hostem bude prof. Hasok Chang z Cambridge. Program viz ZD E. Z technických důvodů se konference přesouvá do posluchárny C1 Fakulty chemicko-technologické.  

Nový článek o Lise Meitnerové

19.06.2019 20:47
2019: Lise Meitnerová v kontextu rozvoje nukleárního výzkumu a vzestupu i pádu nacistického Německa. In: Čs. čas. fyz. 69, č. 3, s. 203–210. V PDF viz  ZDE 

2.8. konference: Humanity in the Era of Specialized Knowledge and Science

25.04.2019 11:23
    A conference_August 2, Pardubice University 2019.pdf (749001)

Výročí objevu jaderného štěpení, jeho interpretace, důsledky atd.

08.02.2019 09:41
K 80. výročí objevu jaderného štěpení vyjde v roce 2019 řada článků v časopise Teorie vědy a v Československém časopise pro fyziku. Předtiskové drafty těchto článků naleznete bezprostředně po jejich zveřejnění in: Menu - Publikace nebo in: Menu - Jadené štěpení a důsledky.

Kavárna universitas O Bohrovi

18.04.2018 17:32
Pardubice - Kavárna universitas: Niels Bohr jako občan, filosof a vědec

Přednáška o Bohrovi pro univerzitu volného času v Pardubicích

19.03.2018 00:00
Filip Grygar  Přednáška o Bohrovi pro univerzitu volného času v Pardubicích, dne 22.3. 2018. Více viz ff.upce.cz/ff/studium/uvc2017-18.html?_ga=2.153458619.203868248.1521454637-816906552.1521454637  

Kniha o Bohrovi získala excelenci

31.10.2016 12:00
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výsledky tzv. II. pilíře, tj. hodnocení excelentních výsledků vědy a výzkumu za rok 2015. Zatímco I. pilíř plní úlohu sběru tisíců vědeckých výsledků ze všech vědních oborů evidovaných v RIV-u (registr informací o výsledcích vědy...

Populární přednáška o vztahu fyziky a filosofie

17.10.2016 00:00
Více viz https://www.ccshhk.cz/diecezni-katedra-vztah-mezi-fyzikou-a-filosofii/  

Filip Grygar: Book Summary

08.10.2016 22:17
F. Grygar_Book Summary.PDF (524,2 kB)

Science Café Broumov - Niels Bohr jako komplementární myslitel

31.03.2016 18:00
  První část přednášky stručně představí Bohrův život a jeho stěžejní vědecké výsledky tak, jak je nám to podáváno ve školách nebo učebnicích. Vzhledem k tomu, že řada obecně známých a tradovaných informací o Bohrovi – nebo s ním spjatých – je zavádějících (zejména otázka kodaňské...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>