Ve fyzice, v níž máme ve srovnání s psychologií mnohem jednodušší podmínky, se učíme, že naším úkolem není proniknout do podstaty věcí, do významu, o němž stejně nevíme, nýbrž spíše rozvinout pojmy, jež nám umožňují plodným způsobem hovořit o fenoménech přírody.
 

Zajímavé video-odkazy v češtině

 • Filip Grygar: Otto Hahn známý a neznámý, viz ZDE

 • Patrik Čermák a Filip Grygar: Zrození kvantové teorie. Filosofie, věda a experiment, viz ZDE

 • Filip Grygar: E. Schrödinger a vznik kvantové teorie, viz ZDE

 • Filip Grygar: Nacistický uranový výzkum, viz ZDE

 • Einstein opět v Praze, viz ZDE

 • Filosofické problémy fyziky (Matematicko-fyzikální fakulta UK), viz ZDE

 • Přednášky pro studenty středních škol "Potkal jsem Einsteina, pánové ..." (Matematicko-fyzikální fakulta UK), viz ZDE

 • Dvojštěrbinový experiment (animace), viz ZDE

 • Dvojštěrbinový experiment s Jim Al-Khalili viz ZDE

 • Dvojštěrbinový experiment s Dr. Quantem (nastavitelné CZ titulky), viz ZDE

 • Plochozemě s Dr. Quantem (nastavitelné CZ titulky), viz ZDE

 • Kvantová propletenost s Dr. Quantem (nastavitelné CZ titulky), viz ZDE

 • Filip Grygar: Bohrovo pojetí jazyka (Jazyk a fyzika, kolokvium pořádané FLÚ AV ČR, 30.11. 2015), viz ZDE

 • Filip Grygar: Niels Bohr jako občan,filosof a vědec, viz ZDE

 • 100 let modelu atomu (nastavitelné CZ titulky), viz ZDE 

 • Symphony of Science - The Quantum World! (nastavitelné CZ titulky), viz ZDE

Zajímavé video-odkazy v angličtině

 • - Přednáška Bohrova vnuka Vilhelma Bohra "Niels Bohr - Life Behind Physics". A lecture by the grandson of Niels Bohr, given at the Perimeter Institute as part of the Perimeter Institute Public Lecture Series 2014/15, viz ZDE

 • - Přednáška ředitele Bohrova archivu v Kodani Finna Aaseruda: "Private sources of Niels Bohr´s early creativity." A lecture on the role of Niels Bohr's private life in the birth of the quantum atom given at a meeting of the IOP (Institute of Physics) History of Physics Group held in Manchester, October 2013, viz ZDE

 • John Heilbron on "My courage is ablaze so wildly". Keynote lecture at the NBA's conference "One hundred years of the Bohr atom," held in June 2013 at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, viz ZDE

 • - Science and the Swastika. Heisenberg The Good German (proč Němci nevyrobili atomové zbraně a funkční reaktor), viz ZDE

 • - Po Como přednášce v září roku 1927, kde Bohr představil svoji interpretaci kvantové teorie, následovala Solvayská konference. Krátký dokument, viz  ZDE

 • - Nové experimenty: Vědomí ovlivňuje hmotu (v experimentálním uspořádání), viz ZDE

 • - Model atomu z hlediska raperek studentek chemie, viz ZDE

 • - Dr. Quantum anglicky: Doubleslit Experiment, Flatland, Quantum entanglement etc., viz ZDE

 • - Flatland s C. Saganem, viz ZDE

 • - Richard Feynman: The Messenger Series, viz ZDE

 • - Richard Feynman o kvantové mechanice (1-4), viz ZDE

 • - J. Binney odborné přednášky o kvantové mechanice (1-27), viz ZDE

 • - L. Susskind odborné přednášky o kvantové mechanice, (1-10) viz ZDE

 • - Populárně o kvantové teorii (1-7), viz ZDE

 • - Populárně o kvantové mechanice s B. Greenem a dalšími, viz ZDE

 • - Interview with Anton Zeilinger (1-2), viz ZDE

 • - Mind and Life XIV meeting (1-8), viz ZDE

 •  

 • Výsledek obrázku pro niels bohr