O padesát let později se může mnoha lidem zdát, že koncept diskrétních kvantových stavů pro atomární elektronový systém byl zřejmý. Mohli bychom se totiž domnívat, že kdyby Bohr tuto představu nezavedl, přišel by s ní krátce poté někdo jiný. Tento názor je však absolutně chybný."

James Franck

 

Poslední rozhovor s T. S. Kuhnem

Když Bohr s Thomasem Kuhnem 17. listopadu 1962 nahrával poslední ze série rozhovorů, smutně připustil, že filosofové v jeho době jakoby neměli instinkt na to, že se komplementárním rámcem odhalilo cosi zásadního a konstatoval, že existují všechny druhy lidí, ale /…/ žádný člověk, který se nazývá filosofem, doopravdy nepochopil, co je míněno komplementární deskripcí.“ Následně Bohr srovnal rámec komplementarity s převratným Koperníkovým pohledem na vesmír. Jak víme, uvedl Bohr, trvalo dlouho, než se po několika generacích nejprve u vědců a potom ve školním vzdělání prosadila heliocentrická soustava a stala se každodenní samozřejmostí. Bohr nakonec uvedl: Myslím, že tomu tak bude přesně i s komplementární deskripcí.“ Následujícího dne 18. listopadu Bohr zemřel na srdeční selhání.

F.G.

 

Transkript ústní historie - Niels Bohr

Tento přepis nemůže být – jakýmikoliv prostředky – citován, reprodukován nebo předáván jako celek nebo část s výjimkou písemného svolení od Amerického Institutu fyziky (AIP). Transkript je založen na magnetofonovém záznamu rozhovoru, který je uložen v Centru pro historii fyziky Amerického Institutu fyziky. AIP rozhovory byly celkově přepsány z pásků, editovány tazateli kvůli jejich srozumitelnosti a jasnosti, a posléze editovány dotazovanými. Jestliže je pro Vás tento rozhovor důležitý, měli byste vzít v úvahu první verze přepisu nebo si poslechnout originální pásek. Pro mnoho ústních diskusí AIP připravil důležité složky s dalšími informacemi o dotazovaných či samotných rozhovorech. Kontaktujte nás prosím ohledně informací o přístupu k těmto materiálům.

 

Pět rozhovorů s Bohrem probíhalo v době od 31. října 1962 do 17. listopadu 1962. Více viz ZDE