Nikdy jsem se nesetkal s někým, jako jsi ty, s někým, kdo pronikl k jádru všeho, a současně měl tolik vůle to vše dotáhnout až do samého konce, a kdo by byl navíc tak zaujatý životem z hlediska celku." Christian Christiansen

Naše publikace o Nielsi Bohrovi v českém jazyce

 1. Bohrova epistemologická lekce kvantové teorie a fenomenologie. In: Daňková Z. – Kanócz R. (eds.): Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021, s. 313–369. PDF viz ZDE

 2. Grygar, F., Bytostná role předporozumění u vybraných zakladatelů kvantové teorie. In: Teorie vědy, 43, 1, 2021, s. 1–36. PDF viz ZDE

 3. Grygar, F., Ideová východiska kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v říjnu 1926. In. Československý časopis pro fyziku, 71, 1, 2021, s. 56–63. PDF viz ZDE

 4. Čermák, P., Recenze na knihu o Bohrovi. In: Československý časopis pro fyziku, 68, 3, 2018, s. 208. PDF viz ZDE

 5. Grygar, F., Werner Heisenberg, Niels Bohr a příběh ko daňské interpretace. In. Teorie vědy, 39, 2, 2017, s. 207–238. PDF viz ZDE

 6. Grygar, F., Komplementárně-fenomenologický přístup Nielse Bohra k fenoménu živého. In: Javorská A. – Kocinová L. – Wagnerová S. (eds.): (Meta)Filozofia – Prax, zborník vedeckých príspevkov. Bratislava, FÚSAV 2016, s. 194–201. PDF viz Z DE

 7. Grygar, F., Idea univerzity jako idea komplementarity - Od Martina Heideggera k Nielsi Bohrovi. In: Tomáš Hejduk – Jiří Chotaš – Aleš Prázný (eds.) a kol.: Moderní univerzita: Ideál a realita. Praha, Filosofia 2016,  s. 161–196. PDF DRAFT viz ZDE

 8. Grygar, F., Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologieNakl. Pavel Mervart – Červený Kostelec 2014, 432 s. K prolistování knihy viz úvodní stránka. ÚVOD v PDF viz ZDE

 9. Bohr, N.,  Fyzikální modely a živé organismy. In: Československý časopis pro fyziku, 64, 2, s. 132–133. PDF viz ZDE.

 10. Šraitrová, K.,  Disertační práce Nielse Bohra o elektronové teorii kovů. In: Československý časopis pro fyziku, 64, 2, s. 123–125. PDF viz ZDE.

 11. Grygar, F., Niels Bohr, kodaňský duch a fyzikální institut. In: Československý časopis pro fyziku, 64, 2, s. 126–131. PDF viz ZDE.

 12. Grygar, F., Historická, filosofická a fyzikální reflexe Bohrova převratného pojednání z roku 1913. In: DVT – Dějiny věd a techniky, XLVI,1, s. 3–26. On-line viz ZDE nebo PDF viz ZDE.
 13. Čermák, P., O struktuře atomů a molekul Nielse Bohra (Obsahuje překlad 1. Bohrova článku). Pardubice, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. PDF viz ZDE.

 14. Čermák, P., Studentská konference Niels Bohr jako vědec, filosof a občan. In: Československý časopis pro fyziku, 63, 3, s. 186–188. PDF viz ZDE.

 15. Čermák, P., Grygar F. Niels Henrik David Bohr a konference ke 100. výročí jeho modelu atomu. In: Československý časopis pro fyziku, 63, 5, s. 281–283. PDF viz ZDE.

 16. Bohr, N., Světlo a život. In: Teorie vědy, 34, 4, s. 381390. PDF viz ZDE.

 17. Grygar, F., Bohrovo pojetí biologie – k padesátému výročí úmrtí Nielse Bohra. In: Teorie vědy, 34, 4, s. 355379. PDF viz ZDE.

 18. Grygar, F.,Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce. In: Pedagogika, LXII, 3, s. 305–316. PDF viz ZDE.

 19. Grygar, F., "N. Bohr jako vědec, filosof a občan" (populární přednáška) ke stejnojmenné studentské konferenci (2012), PDF viz ZDE.

 20. Grygar, F., Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce. In: Teorie vědy, 33, 2, s. 271–297. PDF viz ZDE.

 21. Další texty viz Studentská konference

 • V angličtině

 • I. Grygar, F., Bohr´s Complementarity Framework in Biosemiotics. In: Biosemiotics, 10, 1, 33–55. Springer Verlag, 2016. DOI: 10.1007/s12304-016-9281-4 A full-text view version ZDE
 • II. Grygar, F., Book Summary PDF
 •  

    Překlady Bohra

    1. Bohr, N.: Světlo a život (Light and Life 1933).
    2. Biologie a atomová fyzika (Biology and Atomic Physics 1937).
    3. Fyzikální věda a problém života (Physical Science and the Problem of Life 1957).
    4. Kvantová fyzika a biologie (Quantum Physics and Biology 1960).
    5. Fyzikální modely a živé organismy (Physical Models and Living Organisms 1961).
    6. Světlo a život znovu (Light and Life Revisited 1962).
    In: Grygar, F., "Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie". Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 313–380.
 

   K objevu jaderného štěpení, jeho interpretaci a  nacistickému uranovému výzkumu

Filip Grygar:

1.Jasnější než tisíc sluncí: Robert Jungk a nacistický uranový výzkum. In online Portál Vědavýzkum.cz 

2. Kontroverzní Jungkův bestseller Jasnější než tisíc sluncí a nacistický uranový výzkum In: Teorie vědy, 45, 1, 2023 PDF viz ZDE

3. Werner Heisenberg a nacistický uranový projekt 1939–1945. In: Čs. čas. fyz. 72 (5), 2022, s. 383–393, PDF viz  ZDE 

4. Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa. In: Teorie vědy, 41, 1, 2019, s. 59–110. PDF viz   ZDE
 

5. Osmdesát let od objevu a interpretace jaderného štěpení (1938): Otto Hahn a tradovaná verze příběhu. In: Čsl. čas. pro fyziku 69, č. 1, 2019, s. 49–57. PDF viz ZDE

6. Meitnerová v kontextu nukleárního výzkumu a vzestupu i pádu nacistického Německa. In: Čsl. čas. pro fyziku 69, 3, 2019, s. 203–210. PDF viz ZDE  

7. Zneuznaná role Lise Meitnerové na cestě k objevu jaderného štěpení.  In: Čs. čas. fyz. 69, 5, 2019, s. 334–340. PDF viz ZDE

8. L. Meitnerová a O. Frisch: Interpretace a ověření procesů jaderného štěpení In: Čs. čas. fyz. 69, 6, 2019, s. 441–446. PDF viz ZDE

9. Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu. In: Vesmír 91, 10, 2012, s. 604–607. Online viz  ZDE 

10. Werner Heisenberg v době nacistického Německa v kontextu odborné literatury a dokumentů. In: Vesmír 91, 9, 2012, s. 532–538. Online viz ZDE

11. Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří z morálních důvodů nechtěli sestrojit atomovou bombu pro nacistické Německo. In: DVT XLV, 4, 2012, s. 251–271.PDF viz   ZDE  

 

Online přednáškaNěmečtí atomoví fyzici a uranový projekt - mýty a fakta o morálce slavných vědců viz ZDE

Knihy o Bohrovi 

Aasserud, F.(1990). Redirecting Science: Niels Bohr, Philanthropy, and the Rise of Nuclear Physics, Cambridge, New York, Cambridge University Press.

Aasserud, F., Heilbron, J. L. (2013). Love, Literature and the Quantum Atom: Niels Bohr's 1913 Trilogy Revisited. New York – Oxford, Oxford University Press.

Bala, A., (2017). Complementarity Beyond Physics. Niels Bohr´s Parallels. Springer - Palgrave Macmillan.

Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham – London, Duke University Press.

Beller, M. (1999). Quantum Dialogue. The Making of a Revolution. Chicago – London, The University of Chicago Press.

Blaedel, N. (1988). Harmony and Unity: The Life of Niels Bohr. Madison, Wis.

Bolles, E. B. (2004). Einstein Defiant: Genius versus Genius in the quantum Revolution, Washington, DC, Joseph Henry Press.

Brock, S. (2003). Niels Bohr´s Philosophy of Quantum Physics in the Light of the Helmholtzian Tradition of Theoretical Physics. Berlin, Logos Verlag.

Camilleri, K. (2009). Heisenberg and the Interpretation of Quantum Mechanics. The Physicist as Philosopher. Cambridge – New York, Cambridge University Press.

Dörries, M. ed. (2005). Michael Frayn´s Copenhagen in Debate. Historical Essays and Documents on the 1941 Meeting Between Niels Bohr and Werner Heisenberg. Berkeley, Office for History o Science and Technology University of California.

Favrholdt, D. (1992). Niels Bohr´s Philosophical Background. Copenhagen Munksgaard.

Faye, J. (1991). Niels Bohr: His Heritage and Legacy. An Antirealist View of Quantum Mechanics, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Faye, J., Folse H. eds. (1994). Niels Bohr and Contemporary Philosophy. (Series: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 158.) Dordrecht, Kluwer Academic Publisher.

Faye, J., Folse H. eds. (2017). Niels Bohr and Philosophy of Physics. Twenty-First Century Perspectives. London - N.Y., Bloomsbury.

Fischer, Ernst P. (2012). Niels Bohr. Physiker und Philosph des Atomzeitalters. München, Siedler Verlag. 

Folse, H. (1985). The Philosophy of Niels Bohr. The Framework of Complementarity. Amsterdam, North Holland.

French, A.P. and Kennedy, P.J. eds. (1985). Niels Bohr a Centenary Volume. Cambridge, Mass. Harvard University Press.

Heelan, P.A. (2016). The Observable. Heisenberg´s Philosophy of QM. New York, Petr Lang.

Hendry, J. (1984). The Creation of Quantum Mechanics and the Bohr-Pauli Dialogue. Dordrecht.

Honner, J. (1987). The description of nature: Niels Bohr and the Philosophy of Quantum Physics. Oxford.

Katsumori, M. (2011). Niels Bohr´s Complementarity. Its Structure, History, and Intersections with Hermeneutics and Deconstruction. Dordrecht – Heidelberg – London – New York, Springer.

Kragh, H. (2012). Niels Bohr and the Quantum Atom. The Bohr Model of Atomic Structure 1913–1925. Oxford, Oxford University Press.

Kumar, M. (2008). Quantum. Eiinstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality. New York – London, W.W. Norton and Company.

Lindley, D. (2008). Uncertainty. Einstein, Heisenberg, Bohr, and the Struggle for the Soul of Science. New York, Anchor Books.

McEvoy, P. (2001). Niels Bohr. Reflections on Subject and Object. The Theory of Interacting Systems. Volume 1. San Francisco, Microanalytix.

Meyer-Abich, K. M. (1965). Korrespondenz, Individualität und Komplementarität; eine Studie zur Geistesgeschichte der Quantentheorie in den Beiträgen Niels Bohrs. Wiesbaden, F. Steiner. 

Mitra A. N. et al. eds. (1985). Niels Bohr: A Profile. New Delhi.

Moore, R. (1966). Niels Bohr: The Man, His Science, and the World They Changed. Cambridge, Mass.

Murdoch, D. (1987). Niels Bohr's Philosophy of Physics. Cambridge.

Newton, R., G.(2009). How Physics Confronts Reality: Einstein Was Correct, but Bohr Won the Game. New Jersey – London – Singapore, World Scientific.

Ottaviani, J., Purvis, L. (2009). Suspended in Language. Niels Bohr´s life, discoveries, and the century he shaped. (komiks) G.T. Labs.

Pais, A. (1991), Niels Bohr's Times: In Physics, Philosophy, and Polity. Oxford.

Pasachoff, N. (2003). Great Minds of Science. Niels Bohr, Physicist and Humanitarian. Enslow Publisher, Inc.

Pauli, W., Rozental, S., Weisskopf eds.(1955, 1962). Niels Bohr and the Development of Physics. Essays dedicated to Niels Bohr on the occasion of his seventieth birthday, 1900–1958. Ed. New York, McGraw-Hill.

Petersen, A. (1968). Quantum Physisc and the Philosophy Tradition. An MIT Press Classic.

Petruccioli, S. (1993). Atoms, metaphors and paradoxes : Niels Bohr and the construction of a new physics. Cambridge.

Plotnitsky, A. (1994). Complementarity: Anti-Epistemology after Bohr and Derrida, Durham: Duke University Press.

Plotnitsky, A. (1994). Complementarity. Anti-epistemology after Bohr and Derrida. Durham – London, Duke University Press.

Plotnitsky, A. (2013). Niels Bohr and Complementarity. An Introduction. New York – Heidelberg – Dordrecht – London, Springer Verlag.

Ricci R. A., Villi C. eds. (1986). Nuclear structure 1985: Proceedings of the Niels Bohr Centennial Conference, Copenhagen May 20-24 1985. Amsterodam 1985, Bologna Italian Physical Society. 

Robertson, P. (1979). The Early Years. The Niels Bohr Institute 1921–1930. Akademisk Forlag Copenhagen.

Röseberg, U. (1985). Niels Bohr 1885–1962 : Leben und Werk eines Atomphysikers. Stuttgart.

Rosenfeld, L. ed. (1961). Niels Bohr: An essay dedicated to him on the occasion of his sixtieth birthday, October 7, 1945. Amsterdam, North-Holland Pub. Co.

Rozental, S. ed. (1967, 1985). Niels Bohr, His Life and Work as seen by his Friends and Colleagues. Amsterdam, North-Holland Pub. Co.

Rozental, S. ed. (1998). Niels Bohr: Memoirs of a Working Relationship. Copenhagen, Christian Ejlers.

Segré, G. (2007). Faust in Copenhagen. A Struggle for the Soul of Physics. New York – London, Penguin Books USA.

Spangenburg R., Moser D. K. (2008). Niels Bohr. Atomic Theorist. New York, Chelsea House Publishers.

Stenholm, S. (2011). The Quest for Reality. Bohr and Wittgenstein, Two Complementary Views. Oxford.

Stolzenburg, K. (1975). Die Entwicklung des Bohrschen Komplementaritätsgedankens in den Jahren 1924 bis 1929. Universität Stuttgart, Angefertigt am Niels Bohr Institut Kopenhagen.

Whitaker, A. (1996). Einstein, Bohr and the Quantum Dilemma. Cambridge, 1996.

The Challenge of Nuclear Armaments: Essays dedicated to Niels Bohr and his Appeal for an Open World. Copenhagen: Munksgaard, 1986.

The Challenge of an open world: Essays dedicated to Niels Bohr. Copenhagen: Munksgaard, 1989.

 

 

Bloomsbury Academic

 

* Veškeré přírodovědné, historické a filosofické nedostatky, které jsme na těchto stránkách zveřejnili,
s vaší pomocí rádi opravíme *