Mgr. Filip Grygar, Ph.D.

Co dělal nebo dělá:

Vystudoval v roce 1988 Průmyslovou školu stavební v Liberci (pozemní stavitelství). Absolvoval obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK vyučoval 10 let základy společenských věd na Akademickém gymnáziu v Praze (vedl rovněž filosofické, státo-právní či psychologické semináře a prošel si i třídnictvím). Dodnes žije z toho, že tehdy učil mnoho vynikajících studentů. Taková doba však pro něj při výuce na vysoké škole - napříč obory - asi už skončila. Od roku 2008 působí na katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Oblastí jeho odborného zájmu je filosofie a historie vědy, filosofická východiska kvantové teorie a fenomenologie. Hrál hokej, stavěl záchody, zdi, nahazoval a štukoval stropy, dělal nočního vrátného, daroval 10 litrů krve, náruživě poslouchá klasiku (např. Mahlera a Brucknera) nebo Led Zeppelin a Count Basieho. Přestože obdivuje filmy Bergmana či Tarkovského a přestože ví, že svět není černobílý, rád si připomene takovou klasiku jako je Sedm statečných nebo  Vinnetou a Old ShatterhandNadto stále věří, že dimenze transcendence vše přemáhá či nepředmětná Veritas vincit. Je členem Masarykova demokratického hnutí. V roce 1989 byl nejmladším rozhodčím první třídy v ledním hokeji v ČSSR. 

Co dostal:

V roce 2015 se stal jedním ze šampiónů krytých dvorců*: obdržel Cenu děkana FF UPa, Cenu rektora UPa a dále cenu Josefa Hlávky Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou knihu v ČR za rok 2014 z oblasti věd o neživé přírodě. Více viz ZDE 

V roce 2016 (aby se to neživé vhodně propojilo s tím živoucím) Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařadila knihu o Bohrovi mezi excelentní výsledky z oblasti humanitních disciplín za rok 2015.  Více viz ZDE      

"Vyznamenání jsou iluzorní věc" (R. Feynman). 

 
Profil:
https://filosofie.upce.cz/cs/filip-grygar-phd , E-mail: filip.grygar@upce.cz   

                               

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Ing. Patrik Čermák, Ph.D.

Co dělal nebo dělá:

Absolvoval bakalářský obor Anorganické materiály (2013) na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a v navazujícím magisterském studiu absolvoval obor Materiálové inženýrství (2015), doktorské studium ukončil úspěšně v roce 2019. Aby se nenudil, tak vedle doktorského studia na Fakultě chemicko-technologické ještě vystudoval bakalářské studium filosofie na katedře filosofie FF UPa (2018). Na střední elektro-průmce založil a vedl Fyzikální klub. Spolu s ing. Kateřinou Šraitrovou pořádali večery Kavárny Universitas a konferenci Vědění mladým (2012-2018). Působí na Ústavu aplikované fyziky a matematiky FChT UPa, kde se kromě vedení fyzikálních praktik věnuje výzkumu polovodičů.

Má rád Rowlingovou a Tolkiena, uklidňují ho procházky přírodou, v dýmce pohořívá tabák Black & Bourbon. Je to rebel! Polovinu lidí težce naštval, další popudil, a některé dokonce urazil. Kritice veškerenstva a protestu proti všem se ale už moc nevěnuje - užil si dost. Je členem neziskové organizace, která má napomáhat blahu lidstva. Sbírá zajímavé experimenty, zejména z oblasti fyziky, které následně popularizuje na svém Instagramu.

Co dostal:

Obdržel cenu rektora UPa, je dvojitým držitelem Ceny děkana FChT UPa, získal například první místo v národním finále Expo Science AMAVET, konaném na půdě Akademie věd České republiky v Praze, nebo třetí hlavní cenu v kategorii Inženýrství: Materiály a Bioinženýrství na Intel ISEF v Kalifornii.

 

Více viz ZDE či ZDE  

Dále viz www.patrikcermak.webnode.cz

E-mail:  patrik.cermak@upce.cz                                                                                 

 

 

 

 

 

* Patrik není ve svém oboru podavačem míčků, jemu je podáváno, takže nemůže být nikdy vyznamenaným podavačem míčků či hrabalovským šampiónem jako já ve svém oboru :-)  

Oba jsme však vzali na sebe bytostnou úlohu CML