Filip Grygar (CML, Doc., Mgr., Ph.D.)

Co dělal nebo dělá:

Vystudoval v roce 1988 Průmyslovou školu stavební v Liberci (pozemní stavitelství). Absolvoval obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK vyučoval 10 let základy společenských věd na Akademickém gymnáziu v Praze (vedl rovněž filosofické, státo-právní či psychologické semináře a prošel si i třídnictvím). Dodnes žije z toho, že tehdy učil mnoho vynikajících studentů. Taková doba však pro něj při výuce na vysoké škole - napříč obory - asi už skončila. 

Od roku 2008 působí na katedře filosofie a od 2020 katedře filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Oblastí jeho odborného zájmu je filosofie a historie vědy, filosofická východiska kvantové teorie a fenomenologie. 

Hrál hokej, stavěl záchody, zdi, nahazoval a štukoval stropy, dělal nočního vrátného, daroval 10 litrů krve, dělá dobrovolníka ve VFN v Praze, náruživě poslouchá klasiku (např. Mahlera a Brucknera) nebo Led Zeppelin a Count Basieho. Přestože obdivuje filmy Bergmana či Tarkovského a přestože ví, že svět není černobílý, rád si připomene takovou klasiku jako je Sedm statečných nebo  Vinnetou a Old ShatterhandNadto stále věří, že dimenze transcendence vše přemáhá či nepředmětná Veritas vincit. Je členem Masarykova demokratického hnutí. V roce 1989 byl nejmladším rozhodčím první třídy v ledním hokeji v ČSSR. Dnes je už pouze preventista PO a BOZP na fakultě. Po 17ti letech žije zase jako stepní vlk.

Co dostal:

V roce 2015 se stal jedním ze šampiónů krytých dvorců: obdržel Cenu děkana FF UPa, Cenu rektora UPa a dále cenu Josefa Hlávky Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou knihu v ČR za rok 2014 z oblasti věd o neživé přírodě. Více viz ZDE 

V roce 2016 (aby se to neživé vhodně propojilo s tím živoucím) Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařadila knihu o Bohrovi mezi excelentní výsledky z oblasti humanitních disciplín za rok 2015.  Více viz ZDE      

"Vyznamenání jsou iluzorní věc" (R. Feynman). 

 
Jak ten chlap vtipně vypadá, když se hýbe? 
Jako školený preventista PO a BOZP viz ZDE
A když přednáší o něčem, co na katedře vůbec nepřednáší, viz ZDE

                            

                   logo bile uvnitr male                                            

   

 

 

Profil: 

https://filosofie.upce.cz/cs/filip-grygar-phd a mail: filip.grygar@upce.cz                    

                                          

Ing. Bc. Patrik Čermák (CML, Ing, Bc., Ph.D.)

Co dělal nebo dělá:

Absolvoval bakalářský obor Anorganické materiály (2013) na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a v navazujícím magisterském studiu absolvoval obor Materiálové inženýrství (2015), doktorské studium ukončil úspěšně v roce 2019. Aby se nenudil, tak vedle doktorského studia na Fakultě chemicko-technologické ještě vystudoval bakalářské studium filosofie na katedře filosofie FF UPa (2018). Na střední elektro-průmce založil a vedl Fyzikální klub. Spolu s manželkou ing. Kateřinou Šraitrovou pořádali večery Kavárny Universitas a konferenci Vědění mladým (2012-2018). Působí na Ústavu aplikované fyziky a matematiky FChT UPa, kde se kromě vedení fyzikálních praktik věnuje výzkumu polovodičů.

Má rád Rowlingovou a Tolkiena, uklidňují ho procházky přírodou, v dýmce pohořívá tabák Black & Bourbon. Je to rebel! Polovinu

 lidí težce naštval, další popudil, a některé dokonce urazil. Kritice veškerenstva a protestu proti všem se ale už moc nevěnuje - užil si dost. Je členem neziskové organizace, která má napomáhat blahu lidstva. Sbírá zajímavé experimenty, zejména z oblasti fyziky, které následně popularizuje na svém Instagramu.

Co dostal:

Obdržel cenu rektora UPa, je dvojitým držitelem Ceny děkana FChT UPa, získal například první místo v národním finále Expo Science AMAVET, konaném na půdě Akademie věd České republiky v Praze, nebo třetí hlavní cenu v kategorii Inženýrství: Materiály a Bioinženýrství na Intel ISEF v Kalifornii.

Více viz ZDE či ZDE  

 
Dále viz 

E-mail:  patrik.cermak@upce.cz       

 

                                                                 

 

 
 

Oba jsme na sebe vzali bytostnou úlohu CML 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čermákovi a Grygar 2021