Filip Grygar (CML, Doc., Mgr., Ph.D.)

Co dělal nebo dělá:

Vystudoval v roce 1988 Průmyslovou školu stavební v Liberci (pozemní stavitelství). Absolvoval obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK vyučoval 10 let základy společenských věd na Akademickém gymnáziu v Praze (vedl rovněž filosofické, státo-právní či psychologické semináře a prošel si i třídnictvím). Dodnes žije z toho, že tehdy učil mnoho vynikajících studentů. Taková doba však pro něj při výuce na vysoké škole - napříč obory - asi už skončila. 

Od roku 2008 působí na katedře filosofie a od 2020 katedře filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Oblastí jeho odborného zájmu je filosofie a historie vědy, filosofická východiska kvantové teorie a fenomenologie. Habilitovaný byl v roce 2021.

Hrál hokej, stavěl záchody, zdi, nahazoval a štukoval stropy, dělal nočního vrátného, náruživě poslouchá klasiku (např. Mahlera a Brucknera) nebo Led Zeppelin a Count Basieho. Z mládí se také drží rocku a metalu. Přestože obdivuje filmy Bergmana či Tarkovského a přestože ví, že svět není černobílý, rád si připomene takovou klasiku jako je Sedm statečných nebo  Vinnetou a Old ShatterhandNadto stále věří, že dimenze transcendence vše  přemáhá či nepředmětná Veritas vincitJe členem Masarykova demokratického hnutí. V roce 1989 byl nejmladším rozhodčím první třídy v ledním hokeji v ČSSR. Dnes je už pouze senátor, zasedátor, předsedátor v různých radách a komisích a preventista PO či BOZP na fakultě. 

Co dostal:

V roce 2015 se stal jedním ze šampiónů krytých dvorců: obdržel Cenu děkana FF UPa, Cenu rektora UPa a dále cenu Josefa Hlávky Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou knihu v ČR za rok 2014 z oblasti věd o neživé přírodě

V roce 2016 (aby se to neživé vhodně propojilo s tím živoucím) Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařadila knihu o Bohrovi mezi excelentní výsledky z oblasti humanitních disciplín za rok 2015.    

"Vyznamenání jsou iluzorní věc" (R. Feynman).                          

                   logo bile uvnitr male                                            

   Co někde dal:

Daroval 10 litrů krve, možný dárce kostní dřeně, podporuje Konto Bariéry, dobrovolničí ve Všeobecné fakultní nemocnici.

 

 
 

 

Jak ten chlap vtipně vypadá, když se hýbe a 

přednáší o něčem, co na katedře vůbec nepřednáší, viz youtube a jméno.

 

Profil: 

https://filosofie.upce.cz/cs/filip-grygar-phd a mail: filip.grygar@upce.cz                    

                                          

Patrik Čermák (CML, Ing., Bc., Ph.D.)

Co dělal nebo dělá:

Absolvoval Materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (2015), doktorské studium ukončil úspěšně tamtéž v roce 2019. Aby se nenudil, tak vedle doktorského studia ještě vystudoval bakalářské studium filosofie na katedře filosofie Fakulty filozofické UPCE (2018). Na střední elektro-průmce založil a vedl Fyzikální klub. Spolu s manželkou dr. Kateřinou Čermák Šraitrovou pořádali večery Kavárny Universitas a konferenci Vědění mladým (2012-2018). Působí na Ústavu aplikované fyziky a matematiky FChT UPCE, kde se kromě vedení fyzikálních praktik věnuje výzkumu polovodičů. Vypomáhá s výukou fyziky na fakultní Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.

Má rád Tolkiena a Rowlingovou. Uklidňují ho procházky přírodou, v dýmce pohořívá tabák Black & Bourbon. Je členem neziskové organizace, která má napomáhat blahu lidstva, dále Jednoty českých matematiků a fyziků nebo Československé společnosti pro růst krystalů. Sbírá zajímavé experimenty, zejména z oblasti fyziky, které následně popularizuje na svém Instagramu.

Co dostal:

Obdržel Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na VŠ, Cenu rektora UPCE za popularizaci vědy, je dvojitým držitelem Ceny děkana FChT UPCE za vynikající vědeckou činnost. Dále získal například první místo v národním finále Expo Science AMAVET, konaném na půdě Akademie věd České republiky v Praze, nebo třetí hlavní cenu v kategorii Inženýrství: Materiály a Bioinženýrství na Intel ISEF v Kalifornii.

Více viz ZDE či ZDE  

 
Dále viz 

E-mail:  patrik.cermak@upce.cz       

 

                                                                 

 

 
 

Oba jsme na sebe vzali bytostnou úlohu CML 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čermákovi a Grygar 2021