Poslední článek k jadernému štěpení

06.01.2020 20:19

2019: Lise Meitnerová a Otto Frisch: Interpretace a ověření procesu jaderného štěpení. In: Čs. čas. fyz. 69, 6, s. 441–446.

VIz   PDF