KONFERENCE 2. srpna 2019 UPCE

03.07.2019 18:19

Zveme kohokoliv na konferenci, 2. srpna, Univerzita Pardubice. Speciálním hostem bude prof. Hasok Chang z Cambridge.

Program viz ZD E. Z technických důvodů se konference přesouvá do posluchárny C1 Fakulty chemicko-technologické.