Kniha o Bohrovi získala excelenci

31.10.2016 12:00

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výsledky tzv. II. pilíře, tj. hodnocení excelentních výsledků vědy a výzkumu za rok 2015. Zatímco I. pilíř plní úlohu sběru tisíců vědeckých výsledků ze všech vědních oborů evidovaných v RIV-u (registr informací o výsledcích vědy a výzkumu), II. pilíř umožňuje zohlednit i excelentní výsledky, které vybírají jednotlivé instituce z celé ČR a které posuzují mezinárodní panely. Mezi těmito výsledky figuruje i kniha Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Více viz ZDE