Science Café Broumov - Niels Bohr jako komplementární myslitel

31.03.2016 18:00

 

První část přednášky stručně představí Bohrův život a jeho stěžejní vědecké výsledky tak, jak je nám to podáváno ve školách nebo učebnicích. Vzhledem k tomu, že řada obecně známých a tradovaných informací o Bohrovi – nebo s ním spjatých – je zavádějících (zejména otázka kodaňské interpretace a komplementarity), pokusí se druhá část přednášky tyto představy ukázat v jiném světle. K tomu je potřeba nahlédnout do Bohrova intelektuálního vývoje. Teprve pak zjistíme, že například tzv. princip komplementarity není žádným principem, nýbrž novým epistemologickým rámcem myšlení pro 21. století. Ve třetí části přednášky se seznámíme s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani a rovněž s některými významnými vědci, kteří v této Mekce kvantové teorie působili. Nakonec si připomeneme filosofickou i humornou atmosféru tzv. kodaňského ducha, jenž v Bohrově Ústavu vládl. Hodinová přednáška bude obohacena projekcí dánského dokumentu o Bohrovi z roku 1952 s českými titulky (20 min.), v němž Bohr hovoří o svém vědeckém působení a komplementárním způsobu myšlení ve vědě i mimo ni. 

Přednáší Filip Grygar

https://www.klasterbroumov.cz/cs/sciencecafe-mgr-filip-gryg