Bohrovo pojetí jazyka

28.11.2015 11:13

PROBĚHLO: Kolokvium "Jazyk a fyzika". Akademické konferenční centrum Filosofického ústavu AV ČR, 30. 11. 2015.

Jeden z příspěvků - Filip Grygar: Bohrovo pojetí jazyka.