Zvané přednášky o Bohrovi na různé téma

26.02.2015 13:00

PROBĚHLO. F. Grygar: 26.2. Pro studenty a učitelé středních škol - Železný Brod; 13.3. na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřFUK; 30.3. na katedře filosofie FF Západočeské univerzity.