PROBĚHLO

27.03.2014 17:00

Přednáška Filipa Grygara „Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení“ dne 27. března 2014 od 17 hodin v posluchárně A3 Univerzity Pardubice. Přednáška byla doplněna projekcí dánského dokumentárního filmu Niels Bohr (režie Jens Henriksen, 1952, délka 20 min., české titulky). Pořádala pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. 

V první části přednášky si shrneme vybrané a obecně známé informace o Bohrovi. Ukážeme si však, že některé z nich – publikované, vyučované a předávané z generace na generaci - jsou zavádějící, například okolnosti vzniku tzv. kodaňské interpretace a principu komplementarity. Tuto desinterpretaci se pokusí napravit druhá část přednášky. Zaměříme se v ní na Bohrův duchovní vývoj a jeho už od mládí se formující svébytný interdisciplinární styl myšlení, jenž vyvrcholil formulací ideje komplementarity (k níž nebyly, jak se často nesprávně uvádí, potřebné Heisenbergovy relace neurčitosti). Ve třetí části se seznámíme s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani, dále s významnými vědci, kteří tuto Mekku kvantové teorie navštěvovali nebo v ní působili, a kde probíhal vědecký výzkum v prostředí tzv. "kodaňského ducha" neboli ve filosofickém a zároveň odlehčeném duchu. Tuto atmosféru si připomeneme i prostřednictvím vybraných humorných historek.

Report viz ZDE, fotografie viz ZDE.