Legrace, již jsme si z Bohra dělali, byla pouze únikovou cestou, díky níž jsme mohli vyjádřit, že ačkoliv jsme mu často nedokázali porozumět, obdivovali jsme ho téměř bez výhrad a nekonečně ho milovali."

Rudolf Peierls

 

Fraynova hra Kodaň

aneb osudové setkání W. Heisenberga a N. Bohra v okupované Kodani roku 1941

Úvod

Významný německý fyzik Werner Heisenberg v roce 1941 - pro Německo tak optimistickém vývoji války - přijel v druhé polovině září na několikadenní oficiální návštěvu okupované Kodaně, aby zde přednesl v Německém kulturním institutu své přednášky a navštívil svého o šestnáct let staršího mentora a dánského fyzika s židovskými kořeny Nielse Bohra a Institut pro teoretickou fyziku, v němž strávil svá nejlepší badatelská období. Heisenberg ovšem netušil, že drtivá většina vědců z okupované Kodaně bojkotovala jakékoliv aktivity s Německým centrem nebo vědci. V této dusné atmosféře pak proběhlo několik návštěv v Institutu, některá i u Bohrů doma v Carlsbergské rezidenci, a také Heisenbergův osudný rozhovor s Bohrem buď na jedné procházce po ulicích Kodaně, mimo dosah německé policie a odposlouchávacích zařízení nebo ve Fyzikálním institutu anebo u Bohra doma. To, co si tehdy blízcí přátelé stojící na opačných stranách dějinného dramatu v jednom rozhovoru sdělili, nikdo jiný neslyšel. Zřejmě to však skončilo velmi záhy strohým Bohrovým ukončením rozhovoru a rozloučením. Heisenbergova návštěva nenávratně poškodila dosud nerozlučné a po všech stránkách plodné přátelství mezi oběma nositeli Nobelovy ceny.

 

 

Anglický dramatik Michael Frayn (*1933 Londýn)

Fraynova hra Kodaň

Velkou pozornost laické veřejnosti k této události přitáhla divadelní hra Kodaň (Copenhagen) anglického autora Michaela Frayna. Ve hře si položil řadu přímých i nepřímých otázek: Co se tenkrát přesně stalo, když se oba procházeli po ulicích Kodaně? Proč Heisenberg vlastně přijel? Byl z Německa vyslán jako agent, aby něco vyzvěděl od Bohra o stavu jaderného výzkumu u spojenců? Nebo se chtěl zeptat svého mentora na to, zda mají fyzici na obou stranách morální právo podílet se na sestrojení atomové zbraně? Nebo chtěl Heisenberg zdůraznit, že Německo válku vyhraje a chtěl tak Bohra a další vědce přesvědčit, aby přestali bojkotovat spolupráci s Německem?

Fraynova hra Kodaň měla premiéru v roce 1998 v Londýně, o dva roky později potom v New Yorku a posléze v mnoha zemích, včetně Německa a České republiky (od roku 2001 hru uvádí divadlo v Celetné a Český rozhlas 3 – Vltava). Fraynova divadelní dramatizace získala řadu uznání, například v  Anglii byla vyhlášena za nejlepší hru roku (1998), také v USA získala prestižní cenu Antoinette Perryové za nejlepší divadelní představení (Tony Award 2000). Dočkala se i filmového provedení (2002), kde roli Heisenberga ztvárnil známý představitel bondovek Daniel Craig.

 
 
Kritika hry

Kodaň kromě velkého úspěchu a pozitivního přijetí u laické veřejnosti také rozpoutala zásadní rozepře mezi historiky, vědci, filosofy a novináři v rámci mezinárodních odborných konferencí i v médiích. Jedni hru kritizují za vážné historické nedostatky, především co se týče vytvořeného a tradovaného poválečného obrazu Heisenbergovy osoby nebo německého jaderného výzkumu. Podle těchto kritiků magie Fraynovy hry ovlivňuje laickou veřejnost, která většinou nevstřebává přísně historicky podložené a často nezáživné závěry z odborné literatury. Jiní jsou smířlivější nebo přijímají hru jako pozoruhodný počin, který může přitáhnout veřejnost k zájmu o historii vědy a především o revoluční kvantovou teorii. Rozporuplné polemiky se netýkaly pouze obsahu hry a jejího vyznění, koneckonců jde o divadelní hru, nýbrž také dlouhého Postskriptu, který Frayn ke hře napsal, a jímž se jaksi pasoval do role historika – a tím ťal do živého.  V Postskriptu vysvětloval dějinné pozadí a souvislosti, v rámci nichž se jeho drama odehrává, přikládá i seznam literatury, z níž čerpal. O Kodani a Postskriptu Frayn potom na svoji obranu psal do novin, účastnil se konferencí a dopisoval další post-postskripta a provedl i řadu úprav v samotné hře, aby vyhověl i negativní kritice. K této příležitosti vyšla publikace: Michael Frayn's "Copenhagen" in Debate: Historical Essays and Documents on the 1941 Meeting Between Niels Bohr and Werner Heisenberg. Více viz ZDE

 
 
Magazín rádia Leonardo

Kodaňská schůzka Bohr-Heisenberg v září roku 1941 (připravila Tereza Burianová a Filip Grygar).

Viz: prehravac.rozhlas.cz/audio/3213940

 

Filmová verze Copenhagen (Kodaň) 2002 

poster

Historický / Drama

Velká Británie, 2002, 90 min

Kamera:

 Ian Wilson
 
 
 
 
Další dokumenty

 

Bohrovy neodeslané dopisy W. Heisenbergovi

 

Bohrova rodina chtěla zamezit neustálým spekulacím kolem toho, co se stalo během osudného setkání. Proto v roce 2002 nechala předčasně zveřejnit rukopisné verze nikdy neposlaných dopisů Heisenbergovi, které se týkaly jejich setkání a zavádějící interpretace, k níž přispěl i sám Heisenberg, obsažené v bestselleru od Roberta Junga Jasnější než tisíc sluncí – osudy atomových vědců (MF 1965; v dánském překladu z roku 1957 je navíc uvedena i citace Heisenbergova dopisu Jungkovi, v němž Heisenberg upřesňoval osudné setkání v roce 1941. Jungkova interpretace a Heisenbergova citace Bohra pobouřila). Rukopisné verze odhalují, jak bylo nepříjemné psaní dopisů příteli pro tolik distingovaného Bohra. 

 

 

Rukopis: Jeden z Bohrových dopisů Heisenbergovi. 

Více viz ZDE

 

 

 

Heisenbergova verze kodaňského setkání

Heisenbergova vzpomínka je uvedena v jeho knize: Část a celek – Rozhovory o atomové fyzice. Olomouc, Votobia 1996, s. 205-206. Dále viz Heisenbergův dopis manželce Elizabetě z okupované Kodaně v září 1941 a dopis Jungkovi viz ZDE 6. a 7. dokument.

 

Role W. Heisenberga v nacistickém Německu 

Více viz: Grygar, F., Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří nechtěli z morálních důvodů sestrojit atomovou bombu pro nacistické Německo. In: DVT - Dějiny věd a techniky, Vol. XLV, No. 4,  Praha 2012; Werner Heisenberg v době nacistického Německa v kontextu odborné literatury a dokumentů. In: Vesmír ročník 91, 9/2012, s. 532-538 viz ZDE a Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu. In: Vesmír ročník 91, 10/2012, s. 604-607 viz ZDE.

F.G.

 

Werner Heisenberg v době nacistického Německa

 

 

 

PDF viz ZDE

Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří z morálních důvodů nechtěli sestrojit atomovou bombu pro nacistické Německo

 

 

 

 

 

Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu

 

 

 

PDF viz ZDE