Ve fyzice, v níž máme ve srovnání s psychologií mnohem jednodušší podmínky, se učíme, že naším úkolem není proniknout do podstaty věcí, do významu, o němž stejně nevíme, nýbrž spíše rozvinout pojmy, jež nám umožňují plodným způsobem hovořit o fenoménech přírody.
 

Zajímavé video-odkazy

 • Přednáška Bohrova vnuka Vilhelma Bohra "Niels Bohr - Life Behind Physics". A lecture by the grandson of Niels Bohr, given at the Perimeter Institute as part of the Perimeter Institute Public Lecture Series 2014/15 viz ZDE 

 • Přednáška ředitele Bohrova archivu v Kodani Finna Aaseruda: "Private sources of Niels Bohr´s early creativity." A lecture on the role of Niels Bohr's private life in the birth of the quantum atom given at a meeting of the IOP (Institute of Physics) History of Physics Group held in Manchester, October 2013 viz ZDE 

 • John Heilbron on "My courage is ablaze so wildly". Keynote lecture at the NBA's conference "One hundred years of the Bohr atom," held in June 2013 at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters viz ZDE 

 • Po Como přednášce v září roku 1927, kde Bohr představil svoji interpretaci kvantové teorie, následovala Solvayská konference.Krátký dokument viz  ZDE

 • Přednáška Filipa Grygara v Centru pro teoretická studia v Praze (16. 10. 2014): Niels Bohr známý a neznámý viz ZDE

 • Grygar: Bohrovo pojetí jazyka, viz ZDE

 • Dvojštěrbinový experiment, viz ZDE

 • Nové experimenty: Vědomí ovlivňuje hmotu (v experimentálním uspořádání), viz ZDE

 • Filosofické problémy fyziky (z Mat.Fyz.), viz ZDE

 • Přednášky pro studenty středních škol o Einsteinovi. (z Mat.Fyz.), viz ZDE

 • Model atomu z hlediska raperek studentek chemie viz ZDE

 • Dr. Quantum anglicky: Doubleslit Experiment, Flatland, Quantum entanglement etc. viz ZDE

 • Flatland s C. Saganem viz ZDE

 • Richard Feynman: The Messenger Series viz ZDE

 • Richard Feynman o kvantové mechanice (1-4) viz ZDE

 • J. Binney odborné přednášky o kvantové mechanice (1-27) viz ZDE

 • L. Susskind odborné přednášky o kvantové mechanice (1-10) viz ZDE

 • Populárně o kvantové teorii (1-7) viz ZDE

 • Populárně o kvantové mechanice s B. Greenem a dalšími viz ZDE

 • Interview with Anton Zeilinger (1-2) viz ZDE

 • Mind and Life XIV meeting (1-8) viz ZDE