PROBĚHLO

24.09.2013 09:00

Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra - Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla

(Divadlo 29, ul. Sv. Anežky České, Pardubice)

Více informací v sekci Konference.