Bohrova epistemologická lekce kvantové teorie a fenomenologie

18.08.2021 00:00

2021: Bohrova epistemologická lekce kvantové teorie a fenomenologie. In: Daňková Z. – Kanócz R. (eds.): Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. Červený Kostelec, Pavel Mervart, s. 313–369. 

PDF viz ZDE